chemolak v 1220 vizbazisu butor lakk
LAK v1220 Vízbázisú Lakk
1 990 Ft